Category Archives: Gudda Gudda

Grocery Bag

…no stevie wonder “she wont ever wonder cause she knows she bad and i gotta nigga…. grocery bag” okay, baby, I be stuck….

- Gudda Gudda (Bedrock) listen